Energiuppföljning

Genom kontroll av byggnadens energiförbrukning kan företaget komma igång med energieffektiviserande åtgärder och energihushållning. Detta minskar kostnaderna och gör byggnaden mer miljövänlig.

Elkraft erbjuder ett användarvänligt energiuppföljningssystem.

ELKRAFT-Energiweb ger god översikt över all elförbrukning. Det är ett helautomatiskt och nätbaserat energiuppföljningssystem som ger dig:

 • Full översikt över all energi: el, vatten, olja, värme etc.
 • Full översikt över hur förbrukningen fördelas i byggnaden.
 • Fasta förbrukningsrapporter dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen.
 • Tillgång till färdiga rapportmallar och budgetverktyg.
 • Larm vid onormal energiförbrukning.
 • Möjlighet att starta energiekonomiseringsarbetet utan betydliga investeringar.
 • Fokus på förbrukning och kostnader år efter år.
 • En komplett miljöberäkning på CO2 kopplat till elförbrukningen varje år.
 • Översikt och kontroll som kan leda till betydliga besparingar.

Alla förbrukningsdata och rapporter kommer att vara tillgängliga via internet.

I takt med ökande miljömedvetenhet önskar många få veta mer om sin energiförbrukning. Varifrån kommer den? Vad kostar den? Vad kan företaget spara? Energiuppföljningssystemet hos Elkraft AS besvarar dessa frågor.

Om ni har ELKRAFT-Energiweb kommer ni även att kunna få hjälp av Elkrafts rådgivningsteam för att komma igång med energieffektiviserande åtgärder.

Bli kontaktad
Close

  Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.