Besparingar

En av grunderna i Elkrafts solida tillväxt och marknadsposition är att vi hjälper företag att uppnå lägre förbrukning och reducerade kostnader

Elkraft är en elleverantör som ser på företagets totala elkostnader. Utöver optimering av el- och nätavgift genomför vår tekniska avdelning analyser av företagets samlade energikostnader.

Effekt- och energieffektiviserande åtgärder kan leda till betydande besparingar. Elkraft har en egen rådgivningsavdelning som består av ingenjörer och tekniska specialister. Detta ger Elkraft ett bra underlag  för att kunna utvärdera och prioritera olika åtgärder i samarbete med kunden.

Elkraft arbetar med optimering av tariffer och kontrollerar att kunden ligger på rätt tariff hos nätägaren. Om tariffen eller förbrukningen är fel kan det leda till att företaget betalar för mycket.

Vi utarbetar förbrukningsrapporter som gör det enklare att kontrollera att inte mer el än nödvändigt används.  Vi kan skicka regelbundna förbrukningsrapporter som visar förbrukningen timme för timme, vilket gör det enkelt att följa upp åtgärder som vidtagits.

Läs mer om Elkrafts energirådgivning här.

Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.