Integritet

1. Personuppgiftsansvarig

VD:n för Elkraft Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med de avtalade syftena i denna integritetspolicy. Personuppgiftsansvarig ska även sörja för att personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande lagar och regler.

2. Syften

 • Elkraft Sverige AB kommer att behandla de registrerade uppgifterna i syfte att:
 • uppfylla avtal om köp av varor och tjänster (artikel 6 (b))
 • anpassa vårt budskap i marknadsföring så att detta blir aktuellt för dig
 • tillhandahålla service åt våra kunder och informera om våra produkter
 • besvara förfrågningar.

3. Personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in om dig vid ifyllande av formulär:

 • namn
 • telefonnummer
 • e-post
 • meddelandet
 • eventuella andra upplysningar du uppger.

4. Lagring av uppgifterna

 • Uppgifterna kommer att ligga i Elkraft Sverige ABs kundsystem som omfattas av ett databehandlingsavtal.
 • Dina uppgifter raderas när det inte längre finns något syfte att behandla dem eller när du ber om att få dem raderade. Uppgifterna kan enbart raderas om det inte föreligger ett lagkrav för att behandla dem. Vi lagrar enbart de uppgifter som vi har syfte och rätt enligt lag eller samtycke att lagra.

5. Skydd av personuppgifter

Elkraft Sverige AB har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Sammanfattat kan säkerhetsåtgärderna beskrivas med följande punkter:

 • åtkomstkontroll
 • lösenordsskydd
 • kryptering
 • rutiner för informationssäkerhet
 • ökad medvetenhet och kompetensutveckling
 • databehandlingsavtal.

6. Dina rättigheter

Den registrerade är den person vars personuppgifter vi hanterar. Du, den registrerade, har rätt att få information om vilka kategorier av uppgifter som behandlas om dig. Personuppgiftsansvarig är skyldig att ge dig informationen inom loppet av en månad. Du ska ha möjlighet att rätta de uppgifter vi har registrerade om dig och kräva att vi raderar de uppgifter vi behandlar baserat på ditt samtycke. Som personuppgiftsansvarig är vi även skyldiga att kunna exportera dina personuppgifter till ett läsbart format eller överföra dem till en annan organisation på din förfrågan. Om det trots våra säkerhetsåtgärder skulle ske en personuppgiftsincident som hotar säkerheten för dina personuppgifter är vi skyldiga att meddela dig och Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

I Sverige är det gällande svensk personuppgiftslagstiftning som gäller. Vid behandling av personuppgifter om EU-medborgare är det EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som gäller.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Ändringar i integritetspolicyn kan förekomma. Den senaste versionen finns alltid på hemsidan Kontakta oss för att få information, möjlighet till rättelse eller radering.

Elkraft Sverige AB

Box 42179

126 17 Stockholm

Telefonnummer: 08 447 48 10

E-post: GDPR@elkraft.no

 

8. Cookies

Bli kontaktad
Close

  Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.