Flytt & uppsägning

Kunder som flyttar eller ändrar antal mätare de ska disponera har själva ansvaret för att informera den lokala nätägaren och sin elleverantör.

Elleverantören kan i vissa sammanhang utföra alla ändringar å kundens vägnar om kunden önskar detta. Mätare som byter abonnent med retroaktiv verkan flyttas av nätägaren över till leveransskyldighet om det går längre än 30 arbetsdagar bakåt i tiden. Leverans baserad på nätägarens leveransskyldighet har ett högre påslag än från ett elbolag och fördyrar i regel elleveransen.

Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.