Ursprungsmärkning

Trygghet i att din el kommer från miljövänliga källor.

Energimarknaden i Europa baseras i hög grad på produktion baserad på fossila energikällor som kol, olja och gas.

I linje med ökat fokus på miljö och utsläpp av CO2 har det upprättats ett europeiskt system där företag kan säkerställa att elförbrukningen kopplas upp mot förnybara energikällor. När en kund hos Elkraft köper el med ursprungsgaranti blir en motsvarande förbrukning ”annullerad” hos en förnybar energiproducent. Miljöavtrycket på kundens strömförbrukning reduceras då med ca 99 %.

Kunden kommer årligen att få en rapport från Elkraft om CO2-utsläpp och ett certifikat som bekräftar att förbrukningen ”annullerats” hos en producent.

Så här fungerar ursprungsgaranti: För varje kWh ditt företag förbrukar produceras motsvarande mängd energi hos en kraftproducent med förnybar produktion. Systemet ger företaget möjlighet att stödja förnybar produktion. Ett garantibevis utfärdas som visar att det produceras förnybar energi som motsvarar 100 % av ditt företags elförbrukning.

Prata med oss om hur företaget kan stärka sin miljöprofil och samtidigt göra stora besparingar.

Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.