Ursprungsmärkning

Trygghet i att din el kommer från miljövänliga källor

Energimarknaden i Europa baseras i hög grad på produktion baserad på fossila energikällor som kol, olja och gas.

I linje med ökat fokus på miljö och utsläpp av koldioxid, CO2, har det upprättats ett europeiskt system där företag kan säkerställa att elförbrukningen kopplas upp mot förnybara energikällor. När en kund hos Elkraft köper el med ursprungsgaranti blir en motsvarande förbrukning ”annullerad” hos en förnybar energiproducent. Miljöavtrycket på kundens strömförbrukning reduceras då med ca 99 %.

Elkrafts kunder har möjlighet att beställa en Miljörapport med uppgift om elförbrukning i kWh per anläggning och månad. I rapporten framgår även hur mycket koldioxid miljön besparats genom att man valt förnybar energi, exempelvis 100% vattenkraft. På vår hemsida finns även det certifikat som bekräftar att förbrukningen annullerats hos producenten. Se vårt Miljöintyg här.

Så här fungerar ursprungsgaranti: För varje kWh ditt företag förbrukar produceras motsvarande mängd energi hos en kraftproducent med förnybar produktion. Systemet ger företaget möjlighet att stödja förnybar produktion. Ett garantibevis utfärdas som visar att det produceras förnybar energi som motsvarar 100 % av ditt företags elförbrukning.

Prata med oss om hur företaget kan stärka sin miljöprofil och samtidigt göra stora besparingar.

Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.