Solkraft

Solkraft är en miljövänlig och hållbar energikälla som är tillgänglig för alla. Vi kan hjälpa ditt företag med lösningar på egenproduktion och handel av solkraft.

Klimatet i Norden i kombination med en stor teknisk utveckling har gjort att allt fler undersöker möjligheterna för att installera solceller på sina byggnader. Det krävs små byggnadsmässiga ändringar för att skaffa solceller eftersom de vanligtvis monteras på byggnadens tak där det i regel finns mycket outnyttjad plats.

Genom att producera sin egen el reduceras byggnadens energikostnader för varje självproducerad kWh. Dessutom kommer elen att vara helt utsläppsfri, från produktion till användning eftersom den inte behöver fraktas stora avstånd innan den används. Om anläggningen producerar mer el än byggnaden förbrukar kommer denna el att gå ut i elnätet.

Det finns mycket att ta hänsyn till när man planerar för en solcellsanläggning. Allt ifrån placering, storlek och utformning påverkar produktionen i både negativ och positiv riktning. Elkraft har god kunskap om solceller och hjälper idag sina kunder med råd och information om hela processen från tanke till färdig installation. Ta gärna kontakt med oss för ett icke-bindande samtal om dina möjligheter för solceller.

Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.