Miljö & Hållbarhet

Som elhandelsbolag har vi ett stort ansvar att värna om vår miljö på bästa sätt. Vi köper in ursprungsmärkt vattenkraft (enligt EU direktiv 2009/28/EC) till våra kunder.
100% vattenkraft med åtagande innebär 0 gram i CO2-utsläpp.

Elkraft Sverige AB är ISO 14001-certifierade och vi strävar ständigt efter att hitta nya sätt att verka för en hållbar och mer hälsosam miljö. Varje steg på vägen viktigt. Det handlar inte bara om vilken sorts el vi förbrukar utan även hur mycket energi vi använder oss av. Därför hjälper vi våra kunder med energibesparande åtgärder. (Se menyn Energirådgivning).

 


Harmångersån, Hälsingland

Sedan 2015 kommer miljövärdet från Harmångers fiskeområde och åtagandet om Restaurering av Harmångersån i Härjedalen. Projektet bottnar i Nordanstigs kommuns Fiskevårdsplan – en av Sveriges mest genomarbetade fiskevårdsplaner. Deras arbete stöds av Länsstyrelsen och de har även mottagit Naturskyddsföreningens miljöpris.

Det långsiktiga målet är att återställa Harmångersåns historiskt fina vattenområden till vad de en gång varit. Årtionden av timmerflottning och industriläckage har inverkat på vatten, fisk och närmiljö. Lekbottnar för lax och havsöring har iordningställts, vandringshinder tagits bort och bottnen ogräsbekämpats och luckrats för hand. Två stycken kläckerier för fiskyngel har byggts. Det första kläckeriet producerade cirka 7000 yngel. I och med det nya kläckeriet har kapaciteten mångfaldigats. Fiskeräkning på mätområdena i Strömsbruk visar en tiodubbling på de tre år mätningarna gjorts. Det är ett stort åtagande och vi är stolta över att kunna underlätta det gedigna arbete som krävs för att klara av detta.

Genom att välja Elkraft Sverige och 100% vattenkraft med åtagande, hjälper ni till att bidra till en bättre miljö för framtiden, och även till ett rent praktiskt miljöåtagande – en välmående älv med ett rikt fiskeliv!

Tryggt Enkelt Personligt
Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.