Om oss

Elkraft hjälper företag i Norden att reducera elkostnaderna. Med Elkraft som elleverantör säkerställs företaget de lägsta elkostnaderna och minimal administration. Våra lösningar sparar företaget både tid och pengar.


 

Elkraft har 30 års erfarenhet av elleveranser till företagsmarknaden. Vår målsättning är att vara Nordens bästa elleverantör. Med vår hjälp uppnår företaget besparingar både på pris och förbrukning av el. Elkraft vägleder kunderna i val av taxa och förbrukning, mätarinstallation och effektövervakning för att reducera nätkostnaderna.

Vi erbjuder samlingsfakturor på el- och nätavgifter samt bistår med gemensam mätning i byggnader med direktfakturering till hyresgäster.

Hållbarhet och miljö ligger till grund för våra råd och tjänster. Vi hjälper företag med energimärkning och utför energivärdering av byggnader. Ursprungsgarantin kan knytas till leveransen för att säkerställa att kundernas elförbrukning kommer från förnybara energikällor.


Kraft i ett större perspektiv

Elkraft AS etablerades 1992 och är idag en nordisk elleverantör med 110 anställda och handelslicens i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Även om Elkraft är stora på el är det en annan typ av kraft som har utvecklat företaget till vad det är idag. En genuin nyfikenhet och ett intresse för hur vi kan använda och förvalta el på ett smartare sätt är kärnan och drivkraften i företagets historia. El är fantastiskt i sig självt, men för kunderna ligger den stora skillnaden i hur Elkraft arbetar med el och elbesparing i ett större sammanhang.

Elkraft levererar el till företagsmarknaden och vår ambition är att vara Nordens bästa elleverantör. En av grunderna till att Elkraft har uppnått sin marknadsposition som elleverantör är för att vi har hjälp företag att uppnå lägre kostnader och förbrukning.

Vi ser på kostnadsbilden genom hela elleveransen, inte bara elpriset. Elkraft hittar besparingar för kunderna på både pris och förbrukning av el. Vår tekniska avdelning genomför även analyser av företaget som ger oss en god överblick över vad som kan förbättras.

 

El ska vara enkelt

Elkraft arbetar för att vara kundernas förlängda arm i en komplex marknad. Elkraft erbjuder bland annat samlingsfakturor på el- och nätavgifter samt gemensam mätning i byggnader med direktfakturering till hyresgäster. Våra kunder ska inte bara spara el och pengar, utan även värdefull tid.

 

 

Kraft och hållbarhet

Vi hjälper företag med energihushållning, energimärkning och utför energivärdering av byggnader. Ursprungsgaranti kopplas till leveransen för att säkerställa att elförbrukningen kommer från förnybara energikällor. Elkraft ha bred  ingenjörskompetens med fokus på besparingar.

 

Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.