Undermätning

Undermätning passar för byggnader med flera hyrestagare så att varje hyresgäst får sin egen mätare och debiteras efter sin faktiska förbrukning.

Elkraft kan installera automatiskt avlästa seriemätare som ger full kontroll över hela byggnadens förbrukning.

När det inte är lämpligt att installera mätare är det ändå möjligt att beräkna/fördela elförbrukningen efter en procentuell fördelning. Detta lämpar sig även särskilt väl för att kartlägga vart energin går i förhållande till en industriell process.

Genom att mäta den samlade energiförbrukningen blir kostnaderna lägre för varje användare. Vi kan fakturera hyresgäster direkt. Fastighetsägare sparar tid och pengar och har samtidigt full kontroll.

Detta kommer att skapa en perfekt grund i förhållande till energiuppföljning och energihushållning.

Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.