Våra ISO-certifieringar

Elkraft Sverige har följande ISO-certifieringar:
Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö

 

 

 

 

 

 

ISO 9001 – Kvalitet

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet vilket innebär att vi arbetar utefter ett system för att säkra kvalitet i olika processer, till exempel vid inköp, försäljning och fakturering. ISO 9001 är en internationell standard, alltså har den samma krav på vilka processer som skall styras och dokumenteras oavsett vilket land man befinner sig i.

 

ISO 14001 – Miljö

En ISO-certifiering inom miljö innebär systematiskt arbete för att få ner den negativa miljöpåverkan som verksamheten ger eller kan ge upphov till. Vad kan vi göra för att skapa en positiv miljöutveckling? Vi kartlägger och utreder de lagkrav som vår verksamhet berörs av. Målet är kontinuerlig förbättring och utveckling. ISO 14001 kan tillämpas på alla branscher, används världen över och är den mest etablerade och accepterade miljöstandarden.

 

ISO 45001 – Arbetsmiljö

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljö. Den hjälper oss med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Den är ett verktyg för att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen.

Bli kontaktad
Close

    Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.